Vestfold Audio – en del av Sensio Group

Vestfold Audio utvecklar egna produkter med marknadsledande egenskaper och med unika tekniska lösningar.

“Off-the-shelf” och traditionella lösningar är inte tillräckligt bra för oss, och vi använder ständigt ny teknik för att möta marknadens behov. I en aktiv miljö, utvecklar och producerar vi ljudsystem med marknadsledande ljudkvalitet och lösningar som hjälper och säkrar människor på bred front och med vikt på:

  • Trådlösa mikrofonsystem och ljudutjämningssystem speciellt utvecklat för klassrum, mötesrum, auditorier etc.
  • Trådlösa varningar och interaktion för hörselskadade, för brandlarm i bostadsföreningar, kamratmeddelande, kallelse, rörelselarm och för att stödja personer med kognitiva utmaningar.

Vestfold Audio är ett företag i Sensio Holding-koncernen, som har ambitionen att bli Norges ledande företag inom välfärdsteknik– på bred front. Företaget grundlades 1985, och har i dag 29 engagerade anställda i vår fina byggnad på Fokserød i Sandefjord. 

Se även våra regler för etisk handel – Code of Conduct.

Företaget utarbetar en årlig
klimat- och miljörapport för hela företaget, rapporten begäras
genom att kontakta post@vestfoldaudio.no